Sendvičové panely

SPOLOČNOSŤ HALLSYSTEM S.R.O. DODÁVA TIETO PRODUKTY:
Kompletné montované stavby alebo len súčasti montovaných stavieb ako napr. sendvičové panely, pur izolácie, oceľové konštrukcie a príslušenstvo k sendvičovým panelom – skrutky, kaloty, tesnenie, klampiarske výrobky na kompletné tepelnoizolačné opláštenie hál, kde naším hlavným zameraním sú sendvicové panely.

SENDVIČOVÝ PANEL

Opláštenie hál sendvičovými panelmi s izoláciou PUR, PIR alebo z minerálnej vlny je jeden z najmodernejších stavebných prvkov súčasnosti. Sendvičový panel je vyrobený obojstranne z oceľového žiarovo-zinkovaného plechu. V štandardnom vyhotovení je lakovaný polyesterovým lakom 25µm. Izolácia je PUR, PIR alebo minerálna vlna. Panely PUR a panely PIR majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, a preto sa používajú na tepelnoizolačné opláštenie skladov a výrobných hál až po mraziarenské haly. Sendvičový panel s izoláciou z minerálnej vlny má veľmi dobrú požiarnu odolnosť, a preto je ho vhodné použiť na opláštenie hál kde sú kladené vyššie nároky na požiarnu odolnosť opláštenia.

STENOVÝ PANEL (FASÁDNY PANEL) – PUR, PIR

Stenový panel pur, je možné montovať vertikálne, alebo horizontálne na oceľovú konštrukciu, drevenú konštrukciu alebo železobetónovú konštrukciu, prípadne ich kombinácie. Stenové pur panely sa vyrábajú v dvoch vyhotoveniach a to s viditeľným spojom, alebo so skrytým spojom. Stenový panel sa upevňuje na konštrukciu pomocou skrutiek s podložkou. Stenové pur panely umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž. Stavebnicový systém stenových tepelnoizolačných panelov umožňuje presné pospájanie stenových panelov bez tepelných mostov. Široká škála vyrábaných hrúbok stenových pur panelov umožňuje uspokojiť všetky stavebno-fyzikálne požiadavky.

CENOVÁ KALKULÁCIA

STREŠNÝ PANEL PUR, PIR

Strešný panel pur, rovnako ako aj stenové tepelnoizolačné panely sa montujú na oceľovú konštrukciu, drevenú konštrukciu alebo železobetónovú konštrukciu, prípadne ich kombinácie. Strešné pur panely sa upevňuje na konštrukciu pomocou skrutiek s podložkou a kalot. Panel je z konštrukčného hľadiska vyrobený tak, aby mal vysokú stabilitu a tým vyhovel statickým nárokom stavieb. Strešné pur panely umožňujú jednoduchú a veľmi rýchlu montáž. Strešné pur panely sú vhodné na zastrešenie nových objektov ako aj na rôzne rekonštrukcie a sanácie jestvujúcich stavieb. Strešné panely je možné použiť aj ako stenové opláštenie. Široká škála vyrábaných hrúbok strešných pur panelov umožňuje uspokojiť všetky stavebno-fyzikálne požiadavky.

CENOVÁ KALKULÁCIA

STENOVÝ PANEL S MINERÁLNOU VLNOU

Stenový panel s minerálnou vlnou spĺňa vysoké nároky na požiarnu odolnosť stavieb. Panel je možné montovať vertikálne, alebo horizontálne na oceľovú konštrukciu, drevenú konštrukciu alebo železobetónovú konštrukciu, prípadne ich kombinácie. Stenové panely sa vyrábajú v dvoch vyhotoveniach a to s viditeľným spojom, alebo so skrytým spojom. Stenový panel sa upevňuje na konštrukciu pomocou skrutiek s podložkou. Stenové panely umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž. Stavebnicový systém stenových tepelnoizolačných panelov umožňuje presné pospájanie stenových panelov bez tepelných mostov. Široká škála vyrábaných hrúbok panelov s požiarnou odolnosťou umožňuje uspokojiť všetky stavebno-fyzikálne požiadavky.

CENOVÁ KALKULÁCIA

STREŠNÝ PANEL S MINERÁLNOU VLNOU

Strešný panel s minerálnou vlnou spĺňa vysoké nároky na požiarnu odolnosť stavieb. Strešný panel s minerálnou vlnou, rovnako ako aj stenové tepelnoizolačné panely sa montujú na oceľovú konštrukciu, drevenú konštrukciu alebo železobetónovú konštrukciu, prípadne ich kombinácie. Strešné panely sa upevňujú na konštrukciu pomocou skrutiek s podložkou a kalot. Strešný panel s minerálnou vlnou je z konštrukčného hľadiska vyrobený tak, aby mal vysokú stabilitu a tým vyhovel statickým nárokom stavieb. Panely umožňujú jednoduchú a veľmi rýchlu montáž. Strešné panely sú vhodné na zastrešenie nových objektov ako aj na rôzne rekonštrukcie a sanácie jestvujúcich stavieb. Panely je možné použiť aj ako stenové opláštenie. Široká škála vyrábaných hrúbok strešných panelov s požiarnou odolnosťou umožňuje uspokojiť všetky stavebno-fyzikálne požiadavky.

CENOVÁ KALKULÁCIA

SÚČASŤOU DODÁVANÉHO SORTIMENTU JE AJ SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL NUTNÝ PRE UPEVŇOVANIE OPLÁŠTENIA, AKO AJ OHÝBANÉ PLECHOVÉ PROFILY PRE ZAKONČENIE ROHOV, NÁROŽÍ, HREBEŇOV STRIECH, A POD.

Volajte: 0915 724 999

MÁTE OTÁZKY? NAPÍŠTE NÁM

Máte špecifické požiadavky? Obráťte sa na nás. Vzhľadom k našim schopnostiam určite nájdeme ideálne riešenie.

Súhlas

Share This