Cenová kalkulácia

V prípade, že potrebujete naceniť len obvodové steny alebo len strechu, vyplňte iba príslušné položky.

Stena

Strecha


INFORMÁCIE K ZASLANIU CENOVEJ PONUKY: