Strešný panel

Strešný panel PUR, PIR

Strešný panel pur, rovnako ako aj stenové tepelnoizolačné panely sa montujú na oceľovú konštrukciu, drevenú konštrukciu alebo železobetónovú konštrukciu, prípadne ich kombinácie. Strešné pur panely sa upevňuje na konštrukciu pomocou skrutiek s podložkou a kalot. Panel je z konštrukčného hľadiska vyrobený tak, aby mal vysokú stabilitu a tým vyhovel statickým nárokom stavieb. Strešné pur panely umožňujú jednoduchú a veľmi rýchlu montáž. Strešné pur panely sú vhodné na zastrešenie nových objektov ako aj na rôzne rekonštrukcie a sanácie jestvujúcich stavieb. Strešné panely je možné použiť aj ako stenové opláštenie. Široká škála vyrábaných hrúbok strešných pur panelov umožňuje uspokojiť všetky stavebno-fyzikálne požiadavky. Podrobnejšie informácie TU

Strešný panel PUR


Strešný panel PUR

Strešný panel PUR Imitácia škridle


Strešný panel PUR Imitácia škridle

Strešný panel PUR


Strešný panel PUR

Strešný panel PUR - Oblúkový


Strešný panel PUR - Oblúkový

Strešný panel PUR


Strešný panel PUR

Strešný panel s minerálnou vlnou

Strešný panel s minerálnou vlnou spĺňa vysoké nároky na požiarnu odolnosť stavieb. Strešný panel s minerálnou vlnou, rovnako ako aj stenové tepelnoizolačné panely sa montujú na oceľovú konštrukciu, drevenú konštrukciu alebo železobetónovú konštrukciu, prípadne ich kombinácie. Strešné panely sa upevňujú na konštrukciu pomocou skrutiek s podložkou a kalot. Strešný panel s minerálnou vlnou je z konštrukčného hľadiska vyrobený tak, aby mal vysokú stabilitu a tým vyhovel statickým nárokom stavieb. Panely umožňujú jednoduchú a veľmi rýchlu montáž. Strešné panely sú vhodné na zastrešenie nových objektov ako aj na rôzne rekonštrukcie a sanácie jestvujúcich stavieb. Panely je možné použiť aj ako stenové opláštenie. Široká škála vyrábaných hrúbok strešných panelov s požiarnou odolnosťou umožňuje uspokojiť všetky stavebno-fyzikálne požiadavky. Podrobnejšie informácie TU

Strešný panel Minerálna vlna


Strešný panel Minerálna vlna

Strešný panel SOUND Minerálna vlna


Strešný panel SOUND Minerálna vlna

Súčasťou dodávaného sortimentu je aj spojovací a tesniaci materiál nutný pre upevňovanie opláštenia, ako aj ohýbané plechové profily pre zakončenie rohov, nároží, hrebeňov striech, a pod.